Category Archives: Các loại đuông khác

Các loại đuông khác

Đuông đất


Đuông đất

Đây là loại đuông khá đặc biệt, không sống trên ngọn cây mà trong đất cát vàng, những con giồng cát miền duyên hải. Lê Tân, trong cuốn Ẩm thực Trà Vinh cho biết loại đuông đất là do con bọ rầy, một giống côn trùng có cánh màu hung sinh ra. Tiếp tục đọc

Đuông nuôi trong mía


Đuông nuôi trong mía

Vũ Bằng, trong cuốn Món lạ Miền Nam, còn giới thiệu món “đuông mía”, tuy không phải là đuông tự sinh trong cây mía mà là giống đuông chà là, đuông dừa, đuông cau được người sành ẩm thực đem về nuôi trong các đọt cây mía. Tiếp tục đọc