Category Archives: Đuông dừa nướng lửa than

Đuông dừa nướng lửa than ngon lạ


Đuông dừa nướng lửa than ngon lạ

Trong  sách “Strange Foods”, tác giả Jerry Hopkins một nhà nghiên cứu về ẩm thực đã viết về các món ăn  kỳ lạ từ côn trùng như bọ cạp, nhện, cà cuống, kiến, mối và bọ cánh cứng (beetles). Tiếp tục đọc