Category Archives: Đuông tẩm nước mắm

Đuông tẩm nước mắm


Đuông tẩm nước mắm

Đây cũng là món sống, dân sành điệu còn gọi “đuông lội sông” do những con đuông vàng rụm dài khoảng 2-3 cm, mình tròn trịa, di chuyển trong đĩa nước mắm như những chiếc xe lội sông. Tiếp tục đọc