Tag Archives: Tên khoa học

KIẾN VƯƠNG


KIẾN VƯƠNG
Tên khoa học Orytes rhinoceros

Họ :Scarabacidae

Kiến Vương

Kiến Vương

Bộ :Coleopetra

Hình thái:

Đây là loài côn trùng gây hại quan trên dừa và cọ dầu. Trên nhãn kiến vương gây hại bằng cách cắn phá trái, nhất là giai đoạn trái chín làm cho trái bị hư hoặc rụng ảnh hưởng đến năng suất của cây. Tiếp tục đọc